Правила прийому 

Додатки до правил прийому у 2021 році

Додаток № 1

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 2

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Додаток № 4

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток № 5

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 6

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток № 8

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення

Додаток № 10

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Додаток № 11

Правила прийому на навчання вступників з тимчасово окупованих територій України у 2021 році