Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою денної форми навчання, 2016 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою заочної форми навчання, 2017 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою денної форми навчання, 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою заочної форми навчання, 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою заочної (скороченої) форми навчання, 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою денної форми навчання, 2020 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з геодезії та землеустрою заочної форми навчання, 2020 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193  «Геодезія та землеустрій», 2017 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193  «Геодезія та землеустрій», 2019 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193  «Геодезія та землеустрій», 2020 р. (Завантажити)

Проект Стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальність 193  «Геодезія та землеустрій», 2017 р. (Завантажити)

Склад проектної групи та групи забезпечення (Завантажити)

Обговорення освітньої програми Підвищення кваліфікації викладачів Анкетування
Прийом на освітню програму Договори Матеріально-технічне забезпечення
Організація освітнього процесу Навчально-методичне забезпечення Практична підготовка
Вибіркові дисципліни Онлайн система навчання

Працевлаштування

Нормативне забезпечення освітнього процесу Наукова робота студентів Наші випускники