Міський кадастрСилабус з дисципліни (Завантажити)

Робоча програма (Завантажити)

Навчальна програма (Завантажити)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання практичних (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи (Завантажити)