Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій», 2017 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій», 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план магістрів з геодезії та землеустрою денної форми навчання, 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план магістрів з геодезії та землеустрою заочної форми навчання, 2019 р. (Завантажити)

Пояснювальна записка до навчального плану магістрів з геодезії та землеустрою денної форми навчання, 2019 р. (Завантажити)