Міжнародна діяльністьМіжнародну діяльність кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру (ГЗК) започатковано у 2005 році переважно у двох напрямках, з яких тривало проводилась підготовча робота.

Разом з Політехнічним Факультетом м. Монс провінції Ено Бельгійського Королівства розроблено проект «TEMPUS» щодо впровадження освітянської системи Болонського процесу. Зазначений ВНЗ є старішим та провідним навчальним закладом країни, першою її інженерною школою і у своєму складі має лише один інженерний факультет. На виконання зазначеного проекту здійснено в Бельгії тривале стажування викладача ГЗК та студентки будівельної спеціальності.

За результатами стажування досягнуто домовленість щодо реалізації розробленої кафедрою ГЗК установки інтенсивної енергоощадної безреагентної водоочистки за унікальною біосорбційно-фільтраційною (БІОСОФ) технологією.

Відгук бельгійської преси на зазначену реалізацію свідчить про позитивну оцінку технології БІОСОФ. Особливу вагу та привабливість підкреслює зацікаіленість корпорації DEGREMONT – всесвітньо відомого та визнаного законодавця у галузі технології, орієнтованої на водопостачання та водовідведення.

З бельгійськими колегами триває постійне спілкування, сторони приймають участь у науково-практичних конференціях та публікують сумісні наукові статті та тези на розвиток чинних та розробку перспективних систем, технологій та конструкцій обладнання з водопостачання та водовідведення.

 

 

Співпраця, тоді ще Кременчуцького державного політехнічного університету (тепер КрНУ), з університетом ім. Мохтара Баджи в м. Аннаба Алжирської народно-демократичної республіки відповідала угоді про наукове, методичне та культурне співробітництво між вузами, що стала результатом розширення з алжирською стороною контактів науковців кафедри КДПУ, які раніше за контрактом кілька років працювали в університеті Алжиру викладачами.

На запрошення депутата Національної Асамблеї Алжиру, ректора Аннабинського університету наші вузи обмінялись професорсько-викладацькими делегаціями. Докторанти алжирського університету Сорайя Джеміль, Нурреддін Букербуа, Хосін Амарши пройшли на кафедрі тримісячні стажування за темами своїх дисертаційних наукових робіт, одна з яких під керівництвом проф. В. Артамонова захищена в Алжирі за його участі, як офіційного члена ради з захисту.

В серпні 2019 року відбувся робочий візит представників найбільшого алжирського закладу вищої освіти Університету науки і технологій Хуарі Бумедьен у м. Алжір (Universitй des sciences et de la technologie Houari-Boumediene, USTHB). Делегацію очолював завідувач кафедри машинобудування механіко-технологічного факультету USTHB проф. Хамоуда Халед (Pr. Hаmouda Khaled).

Сторони обговорили сумісні шляхи досягнення наукових та практичних результатів щодо розбудови співпраці між університетами у галузі науки, освіти та культури. Сторони також домовились узгодити та підписати угоду про співробітництво між КрНУ та USTHB. У рамках угоди ЗВО-партнери планують: залучати один одного до участі у міжнародних наукових проектах; здійснювати співпрацю у сфері наукових публікацій; спільно організовувати наукові конференції та семінари; сприяти академічним обмінам; розпочати набір алжирських громадян до магістратури та аспірантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, надати алжирській стороні методичну та кадрову допомогу у започаткуванні нею підготовки бакалаврів з спеціальності Geodesie et Genie cadastral.

Викладачами кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ у співпраці із зарубіжними колегами підготовлено та видано 23 наукові публікації.

Міжнародне стажування «Modern methods, techniques and means of performing geodetic works, organization of land management and land monitoring» в Університеті економіки в Бидгощі (WSG).