Основи інженерної геодезіїСилабус з дисципліни (Завантажити)

Робоча програма (Завантажити)

Навчальна програма (Завантажити)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи №1 (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи №2 (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт (Завантажити)