Організація освітнього процесу


Графіки освітнього процесу Процедура вибору дисциплін
Положення про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) (Завантажити) Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ (Завантажити)
Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (Завантажити) Організація освітнього процесу під час карантину у 2020-2021 н. р.
Інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки для викладачів кафедри, навчально-допоміжного персоналу та студентів (Завантажити) Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Завантажити)
Склад екзаменаційних комісій на 2019-2020 н. р. (Завантажити)