ФізикаСилабус з дисципліни (Завантажити)

Робоча програма (Завантажити)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робі. Розділ «Основи електродинаміки» (Завантажити)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт. Розділи «Фізика коливань і хвиль», «Хвильова оптика» (Завантажити)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт. Розділи «Квантові властивості  випромінювання»,  «Елементи  квантової  механіки  і атомної  фізики», «Елементи  квантової  фізики  твердого  тіла»,  «Елементи  ядерної  фізики» (Завантажити)

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт. Розділи «Фізичні основи механіки», «Основи молекулярної фізики і термодинаміки» (Завантажити)