Правове регулювання суспільних відносин в Україні (ІІ курс)