Правове регулювання суспільних відносин в Україні (І курс)Силабус з дисципліни (Завантажити)

Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт (Завантажити)