Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної та заочної форм навчання - 2016 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної форми навчання  - 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання  - 2019 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної  форми навчання  - 2020 р. (Завантажити)

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання  - 2020 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2017 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2019 р. (Завантажити)

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2020 р. (Завантажити)

Склад проектної групи та групи забезпечення (Завантажити)

РЕЦЕНЗІЇ роботодавців, стейкхолдерів на ОПП вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - ДСНС Феролит Держпраці

Пропозиції до освітньо-професійної програми "Цивільна безпека" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 "Цивільна безпека" надсилати на адресу bgd@kdu.edu.ua