Додати новий коментар

Підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт

Підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Геодезія”.

Заслухавши доповіді студентів та обговоривши зміст проведених досліджень, присудити:

-І місце:

- студентці гр. ГЗ-16-1сп Манжелівській І. Л. за дослідження “Рекреаційний потенціал лісових земель Кременчуцького району полтавської області”. Керівник – к.б.н., доц. Гальченко Н.П.;

- студенту гр. ГКЗ-14-1 Татарову Р. В. за дослідження “Землевпорядне коригування агроландшафтів”. Керівник – ст. викл. Василенко М.Г., асист. Міхно П.Б.

-ІІ місце студенту гр. ГКЗ-14-1 Петренко І.С. за роботу “Застосування даних ДЗЗ для досліджень земель вкритих лісом на території Дніпропетровської області”. Керівник – к.т.н., доц. Шелковська І.М.

-ІІІ місце студентці гр. ГКЗ-13-1 Литовченко А. Г. за дослідження “Методичні засади порівняльної оцінки геодезичних приладів (на прикладі електронних тахеометрів)”. Керівник – асист. Міхно П.Б.

Направити роботи переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки “Геодезія” в Львівський національний аграрний університет для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Будівництво та архітектура”.

Заслухавши доповіді студентів та обговоривши зміст проведених досліджень, присудити:

- І місце:

- студентці гр. БД-13-1 Мисюренко К. В. за дослідження “До розрахунку елементів залізобетонних конструкцій при складних силових впливах”. Керівник к.т.н., доц. Клюка О. М.;

- студенту гр. БД-14-1 Едліну Д.П. за дослідження ”Встановлення допусків монтажу будівельних конструкцій на основі соціального критерію” Керівник канд. техн. наук, доц. Хохлов О.Г.

- ІІ місце студенту гр. БД-13-1 Каюкову О.Ю. за дослідження ”Інтенсифікація споруд водоочистки м. Комсомольська”. Керівник проф. Артамонов В.В.

- ІІІ місце студенту гр. БД-14-1 Супрунову О. В. за дослідження ”Закономірності біологічної водоочистки іммобілізованою мікрофлорою”. Керівник ст. викладач Василенко М.Г.

Направити роботи переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки “Будівництво та архітектура” в Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

Українська