Архітектура

Мета вивчення дисципліни полягає у навчанні студентів основ проектування й конструювання житлових і громадських будівель.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • загальну класифікацію та вимоги до будівель;
 • принципи уніфікації об'ємно-планувальних параметрів будівель і розмірів конструкцій;
 • вплив функціонального або технологічного процесу на об'ємно- планувальне рішення будівель;
 • планувальні та конструктивні системи будівель;
 • правила прив'язки конструктивних елементів до розбивочних вісей залежно від конструктивної схеми будівлі;

уміти:

Загальна кількість годин – 90 (2,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, графічна робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.

 • визначати глибину закладання підошви фундаментів залежно від глибини промерзання ґрунту;
 • конструювати фундаменти каркасних і безкаркасних будівель;
 • вибирати матеріали для стін будівель залежно від температурної зони будівництва;
 • конструювати несучий кістяк одноповерхової та багатоповерхової будівлі;
 • компонувати перекриття та покриття будівлі;
 • конструювати дах або покрівлю будівлі;
 • підбирати вікна, двері, ворота, сходи, перегородки та інші конструктивні елементи будівель.
  • відвідування занять – 10
  • виконання практичних завдань – 30
  • виконання ГР – 30
  • поточний контроль – 30.