Будівельне матеріалознавство

Мета: Основна задача курсу «Будівельне матеріалознавство» - надати студентам знання для правильної оцінки властивостей будівельних матеріалів при виборі їх для тієї чи іншої конструкції у залежності від умов її роботи у спорудах і для ефективного використання матеріалів при будівництві різноманітних об’єктів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

   знати:

-  структурно-фізичні і фізико-механічні властивості будівельних матеріалів;

-  експлуатаційні властивості будівельних матеріалів;

-  органічні та неорганічні матеріали і вироби;

-  допоміжні будівельні матеріали;

   уміти:

-   визначати основні властивості будівельних матеріалів;

-   проектувати склад будівельних сумішей для отримання матеріалів із заданими характеристиками;

-   визначати основні характеристики матеріалів будівельних конструкцій руйнівними і неруйнівними методами.

Кількість годин /кредитів – 216/6.

Види робіт з дисципліни – лекції, лабораторні роботи.

Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

 

Разом

Підсумковий тест (залік)

Сума

Лекції

5

5

 

10

0

100

Лабораторні

роботи

15

15

 

30

Інд. завдання: КР

60

60

Усього

 

 

 

100

Вид занять

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль №4

 

Разом

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Лекції

4

3

 

10

20

100

Лабораторні

роботи

15

15

 

30

Інд. завдання: КР

40

40

Усього

 

 

 

80

 

Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.