Будівельні конструкції (спецкурс)

Мета:  формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі проектування, конструювання та розрахунку будівельних конструкцій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

   знати:

 • балки і балочні конструкції;
 • центрально-стиснуті колони і стояки;
 • каркаси одноповерхових промислових будівель;
 • колони одноповерхових промислових будівель;
 • ригелі поперечних рам каркасу;
 • підкранові конструкції;
 • конструкції залізобетонних каркасних багатоповерхових будівель;
 • розрахунок залізобетонних елементів за другою групою граничних станів;
 • залізобетонні конструкції одноповерхових виробничих будівель;
 • кам’яні та армокам’яні конструкції;
 • фундаменти глибокого закладання;
 • пальові фундаменти;
 • фундаменти спеціальних будівель і споруд у складних геологічних умовах.

   вміти:

 • виконувати розрахунки і конструювння балок і балочних конструкції, вузлів з’єднання балок;
 • конструювати каркаси одноповерхових промислових будівель;
 • проектувати центрально- і позацентрово стиснуті колони будівель та їх елементи;
 • проектувати ригелі покрівель одноповерхових промислових будівель.
 • проектувати монолітні залізобетонні каркасні будівлі та їх конструктивні елементи;
 • проектувати одно- та багатоповерхові каркасні будівлі із збірного залізобетону та їх окремі конструктивні елементи;
 • проектувати елементи цегляних будівель (стін, перемичок, колон).
 • проектувати фундаменти глибокого закладання на природних основах;
 • проектувати пальові фундаменти для промислових та цивільних будівель і споруд;
 • проектувати фундаменти спеціальних будівель і споруд у складних геологічних умовах.

   Кількість годин /кредитів – 180/6.

   Види робіт з дисципліни – лекції, лабораторні роботи, практичні заняття.

                                                                 Розподіл оцінки в рамках дисципліни

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Разом

Підсумковий тест (залік)

Сума

Т1

Т2

 

Т3

Т4

Т5

 

Лекції

2

2

 

2

2

2

10

0

100

Лаб.

роботи

3

3

 

3

3

3

15

Практ. заняття

3

3

 

3

3

3

15

Інд. завдання: РГ

30

30

60

Усього

46

54

100

   Викладач – к.т.н., доц. Хохлов Олексій Геннадійович.