Дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ГЗК

Бакалавр: Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій

1 Нормативна частина

1.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Математичні методи і моделі у землеустрої
Метрологія і стандартизація
Геологія і геоморфологія

1.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Геодезія
Математична обробка геодезичних вимірів
Фотограмметрія та дистанційне зондування
Картографія
Вступ до спеціальності
Планування та забудова поселень
Комплексна оцінка землі та нерухомості
Основи землевпорядкування і кадастру
Землевпорядне креслення
Фінансово-економічна діяльність у землеустрої
Супутникова геодезія
Геодезичні прилади
Землевпорядне проектування
Організація і управління геодезичним виробництвом

2. ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основи інженерної геодезії

Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт

Тематична картографія

Землевпорядні вишукування

Земельний кадастр

Міський кадастр
Інженерне обладнання територій
Гідрогеологія
Практикум з ГІС
САПР у землеустрої

2.2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Архітектура
Вулично-дорожня мережа поселень
Проектування кадастрових баз даних
Містобудівельна оцінка міських територій
Основи маркшейдерії

Магістр: Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Методологія наукових досліджень, ліцензування і патентування у землеустрої

Інформаційні технології досліджень у землеустрої

1.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ГІС в кадастрових системах

Методологія кадастру нерухомості

Моніторинг та охорона земель

Управління земельними ресурсами

Муніципальні ГІС

2. ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Землеустрій територій з особливим режимом використання

Прогнозування та оптимізація у землеустрої

Методологія зонування земель

Міждержавний землеустрій

Впорядкування порушених земель

Кадастр природних ресурсів

Технології аналізу та верифікації земельно-кадастрових даних

2.2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

ГІС-моніторинг територій
Державний контроль за використанням земель
ГІС-аналіз даних дистанційного зондування
Практикум з наукових досліджень у землеустрої

Бакалавр: Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Основи системного аналізу в будівництві

1.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вступ до будівельної справи

Водопостачання і водовідведення

Будівельна механіка

Будівельне матеріалознавство

Метрологія і стандартизація

Інженерна геодезія

Інженерна геологія і основи механіки грунтів

Планування міст і транспорт

Архітектура будівель і споруд

Будівельні конструкції

Будівельна техніка

Технологія будівельного виробництва

Організація будівництва

Економіка будівництва

Виробнича база будівництва

Теплогазопостачання і вентиляція

2. ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Будівельна механіка (спецкурс)

Будівельні конструкції (спецкурс)

Зведення і монтаж будівель і споруд

Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва)

Процеси і апарати у будівельній справі

Проектна справа

Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення

САПР у будівництві

2.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Інженерна гідравліка
Садово-паркове та ландшафтне будівництво
Міські інженерні мережі
Гідрологія та гідрометрія
Насосні та повітродувні станції
Технічна експлуатація будівель та споруд