Конференції

Наукові заходи

Матеріали конференцій

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів»

Приклад оформлення матеріалів конференції.

Приклад оформлення програми конференції.

Приклад оформлення запрошення на конференцію.

Інструкція для подання запитів на присвоєння матеріалам конференції міжнародного стандартного серійного номеру ISSN.

П Л А Н

проведення наукових і науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
у 2012/2014 р.

КОНФЕРЕНЦІЇ - 2013

Назва заходу Телефон, факс, 
E-mail
Термін про- 
ведення
IХ Міжнародна науково-технічна конференція "Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих і емульсійних вибухових речовин"
Посвідчення № 593 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 3-11-13
факс.(05366) 3-60-00.
e-mail: ktm@kdu.edu.ua
tehm@kdu.edu.ua
4-9
лютого
тел.(05366) 2-42-90
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kaffin@kdu.edu.ua
13-15
лютого
тел.(05366) 3-11-47
факс.(05366) 3-60-00 
e-mail: saue@kdu.edu.ua
ieesu@kdu.edu.ua
09-11
квітня
Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"
Посвідчення № 595 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 3-11-46
факс.(05366) 3-60-00 
e-mail:catheryna@pochta.ru
13-14
березня
VІ Міжнародна науково-методична інтернет- конференція "Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму рекреації та валелогії"
Посвідчення № 596 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 5-30-76
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: fiz_vosp@mail.ru
18-19
квітня
тел.(05366) 2-32-77 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: gzk@kdu.edu.ua
19-20
квітня
тел.(05366) 3-62-17 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
25-26
квітня
ХІV Міжнародна науково-технічна конференція"Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика". У рамках конференції проводиться IV спеціалізована науково-технічна виставка "Сучасні технології в освіті та виробництві" 
Посвідчення № 589 від 01.10.2012 р.
тел.(05366) 3-11-47 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: saue@kdu.edu.ua ieesu@kdu.edu.ua
14-16
травня
тел.(05366) 3-01-57 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua
22-24
травня
тел.(05366) 3-62-17 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
07-08
червня
тел.(05366) 3-11-13 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: ktm@kdu.edu.ua tehm@kdu.edu.ua
3-10 
вересня
Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика"Присвячена 80-річчю з дня народження Віктора Михайловича Глушкова 
Посвідчення № 604 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 3-00-50
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kvm@kdu.edu.ua
23-27
вересня
тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: 
ecolog@kdu.edu.ua
09-11
жовтня
Всеукраїнська наукова конференція за міжнародною участю "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства"
Посвідчення № 607від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 3-00-50 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: def@kdu.edu.ua audit@kdu.edu.ua
29-30
жовтня
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція"Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" 
Посвідчення № 608 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 3-00-50 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafea@kdu.edu.ua
08-10
листопада
тел.(05366) 2-42-90
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kaffin@kdu.edu.ua
21-23
листопада
тел.(05366) 2-31-01
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kcpp@kdu.edu.ua
24-25
листопада
XIII Міжнародна науково-технічна конференція«Машинобудування – очима молодих»
Посвідчення №747 від 29.10.2012 р.
тел.(0536) 74-12-67
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: salenko2006@ukr.net
30 жовтня – 
1 листопада
І Всеукраїнська науково-практична конференція"Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права"
Посвідчення № 610 від 11.10.2012 р.
тел.(05366) 2-31-01
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kcpp@kdu.edu.ua
07-08
грудня

КОНФЕРЕНЦІЇ - 2014

Назва заходу Телефон, факс, 
E-mail
Термін про- 
ведення
тел.(05366) 3-11-13 
факс.(05366) 3-60-00. 
e-mail: ktm@kdu.edu.ua 
tehm@kdu.edu.ua 
bgd@kdu.edu.ua
2-9
лютого
Всеукраїнська інтернет-конференція "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання"
Посвідчення № 659 від 20.09.2013 р.

 
тел.(05366) 2-42-90
факс.(05366) 3-60-00
e-mail: kaffin@kdu.edu.ua
12-14
лютого
тел.(05366) 2-01-52 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: spn@kdu.edu.ua
20-21 
лютого 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи" 
Посвідчення № 661 від 20.09.2013 р. 
тел.(05366) 3-11-46 факс.(05366) 3-60-00 e-mail:rizlv@rambler.ru
13-14
березня 
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів"Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" 
Посвідчення № 540 від 27.06.2013 р. 
тел.(05366) 3-11-47 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: saue@kdu.edu.ua ieesu@kdu.edu.ua
15-16
квітня
VІІІ Міжнародна науково-методична інтернет- конференція "Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму рекреації та валелогії" 
Посвідчення № 663 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 5-30-76 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: fiz_vosp@mail.ru
17-18
квітня
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю "Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві" 
Посвідчення № 664 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 2-32-77 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: gzk@kdu.edu.ua
21-22
квітня
ХХI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" 
Посвідчення № 665 від 20.09.2013 р. 
тел.(05366) 3-62-17 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
24-25
квітня
ХV Міжнародна науково-технічна конференція"Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика". У рамках конференції проводиться спеціалізована науково-технічна виставка "Сучасні технології в освіті та виробництві" 
Посвідчення № 542 від 27.06.2013 р.
тел.(05366) 3-11-47 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: saue@kdu.edu.ua ieesu@kdu.edu.ua
14-16
травня
ІІI Міжнародна науково-практична конференція"Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка" 
Посвідчення № 667 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-01-57 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafiuis@kdu.edu.ua
20-23
травня
ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція"Сучасні технології ведення буровибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека" 

Посвідчення № 668 від 20.09.2013 р.

тел.(05366) 3-11-13 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: ktm@kdu.edu.ua tehm@kdu.edu.ua bgd@kdu.edu.ua
23-28
червня
XII Міжнародна науково-технічна конференція"Проблеми екологічної безпеки" 
Посвідчення № 669 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-10-19
факс.(05366) 3-10-19
e-mail: 
ecolog@kdu.edu.ua
08-09
жовтня
Всеукраїнська наукова конференція за міжнародною участю "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства" 
Посвідчення № 670 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-00-50 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: def@kdu.edu.ua audit@kdu.edu.ua
24-25
жовтня
Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи" 
Посвідчення № 671 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-11-46 факс.(05366) 3-60-00 e-mail:rizlv@rambler.ru
30-31
жовтня
ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція"Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" 
Посвідчення № 672 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-00-50 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kafea@kdu.edu.ua
07-09
листопада
I Всеукраїнська науково-практична конференція"Людина в інформаційному просторі" 
Посвідчення № 673 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 3-21-16 факс.(05366) 3-60-00
12-13
листопада
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція"Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" 
Посвідчення № 674 від 20.09.2013 р.
тел.(05366) 2-31-01 факс.(05366) 3-60-00 e-mail: kcpp@kdu.edu.ua
12-13
грудня