Контакти

Кафедра Геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Кременчуцький національний універсітет імені Михайла Остроградського

вул. Радянська, буд. 20, 7 корпус універсітету

телефон 05366-3-62-77

E-mail: gzk@kdu.edu.ua