Лабораторна база

    Навчально-лабораторна база кафедри

     У розпорядженні кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру знаходяться 12 приміщень, серед яких: лекційних аудиторій – 2, лабораторій – 3 (інженерна лабораторія, лабораторія фотограмметрії, лабораторія геодезії та геодезичних приладів), спеціалізованих кабінетів – 1 (кабінет кадастру), лабораторія САПР та ГІС – 1, геокамера – 1. Навчальна площа приміщень кафедри становить 280 м2.

     Лабораторії кафедри оснащені сучасним геодезичним, будівельним та іншим обладнанням: GPS-приймачі, електронні та електронно-оптичні тахеометри, цифрова фотограмметрична станція, технічні та точні теодоліти; технічні, точні та високоточні нівеліри; мензульні комплекти; нівелірні рейки; рулетки, польова лабораторія Літвінова, прилад для ущільнення ґрунтів, вологоміри та інші прилади і обладнання.

Перелік лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану з напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій»,

спеціальності «Землеустрій та кадастр» та напрямку «Будівництво»

Номер ауд.

Назва лабораторії

Назва дисциплін

7221

Лабораторія САПР та ГІС (комп`ютерний клас)

Моніторинг та охорона земель, ГІС в кадастрових системах, Фотограметрія та дистанційне зондування, Землевпорядне проектування, Автоматизовані банки геоінформації, ГІС і бази даних, Математична обробка геодезичних вимірів, Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт, Основи землевпорядкування і кадастру, Основи земельного кадастру, Супутникова геодезія, Будівельна механіка, Архітектура, Системи автоматизованого проектування в землеустрої, Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Архітектура будівель і споруд, Планування та забудова поселень та інші

7211

Лабораторія фотограметрії

Фотограметрія та дистанційне зондування, Супутникова геодезія, Вища геодезія

2006

Лабораторія геодезії та геодезичних приладів

Основи маркшейдерії, Основи інженерної геодезії, Інженерна геодезія, Геодезія, Геодезичні прилади, Геологія і геоморфологія, Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт

Перелік обладнання лабораторій кафедри

Назва лабораторії

Призначення та опис обладнання

Лабораторія САПР та ГІС

Налічує 10 комп`ютерів, 10 робочих станцій

Інженерна лабораторія

Налічує 7 комп`ютерів, 7 робочих станцій, призначених для самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування

Лабораторія фотограметрії

Оснащена фотограметричними та будівельними приладами, серед яких є:

стереограф СД-3, призначений для складання топографічних карт за плановими аерофотознімками;

стереокомпаратор Steco-1818, призначений для вимірювання прямокутних координат і паралаксів точок на аерознімках і знімках наземної стереозйомки;

фототрансформатор ФТМ, призначений для перспективного перетворення фотографічних знімків при складанні фотопланів;

стереоскопи SPD-300, призначені для спостереження стереопари аерофотознімків з метою об’ємного сприйняття об’єкта;

прилад для ущільнення ґрунтів УГПС; настільний прилад КПР-1М; польова лабораторія Літвінова ПЛЛ-9, призначена для визначення механічних характеристик ґрунтів для проектування основ фундаментів; трубопошукач ТП-4, щільномір-вологомір 4511, сушильний шкаф, призначений для лабораторного дослідження ґрунтів, кульман Роботрон

Лабораторія геодезії та геодезичних приладів

Оснащена приладами для різноманітних геодезичних, землевпорядних, вишукувальних та кадастрових робіт різної точності.

Тахеометри електронні та електронно-оптичні 3Та5Р, GTS-239N TOPCON, Та3М, Рекота призначені для виконання крупномасштабних топографічних зйомок, для автоматизованого рішення в польових умовах різноманітних геодезичних і інженерних завдань за допомогою прикладних програм.

Кіпрегелі номограмні КН, призначені для мензульного знімання місцевості.

Нівеліри:

- високоточні Н-05, НА-1, призначені для нівелювання I і II класів у державних нівелірних мережах, на геодинамічних полігонах, при виконанні високоточних інженерно-геодезичних робіт;

- точні 2Н-3Л, Н-3, Н3К, НВ-1, Н3КЛ, призначені для нівелювання III класу та виконання точних інженерно-геодезичних робіт у землеустрої, будівництві та інших;

- технічні Н-10КЛ, НС-4, призначені для технічного нівелювання і виконання нівелірних робіт для потреб будівництва.

Нівелірні рейки РН-3, РН-10, інварні рейки.

Штативи ШР-120; ШР-160.

Теодоліти:

- точні 3Т2КП, 3Т5КП, Theo015B, ТБ1, 2Т5К, Т5К, призначені для вимірювання кутів у триангуляції та полігонометрії 3 та 4 класів;

-технічні 2Т30П, призначені для вимірювання кутів у теодолітних ходах, при використанні знімальних робіт та інших інженерно-технічних робіт.

GPS-навігатори GARMIN.

Рулетки, призначені для безпосереднього вимірювання відстаней на місцевості: 50-ти метрові сталеві. Планіметри, призначені для механічного визначення площ на планах і картах. Прилади, які використовуються при накресленні планів та карт: лінійки Дробишева, лінійки Жиневського, геодезичні транспортири, лінійки масштабні, тахеографи. Калькулятори.

 

       Випускаюча кафедра має власну, орієнтовану на спеціальність «Землеустрій та кадастр» та напрямок «Будівництво», лабораторію САПР та ГІС на 10 робочих місць, обладнану сучасними ПЕОМ. Кафедра має власний сервер, який забезпечує вільний доступ студентів до електронної бібліотеки кафедри, де представлені: програми дисциплін, методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних занять, курсових робіт (проектів), практик, а також підручників та монографій. Кожний студент спеціальності «Землеустрій та кадастр» та напрямку «Будівництво» має змогу працювати з ПЕОМ щоденно не менш ніж 1 годину.

       Загалом матеріально-технічне забезпечення кафедри, оснащення навчальних лабораторій та їх естетичне оформлення відповідає вимогам щодо підготовки спеціалістів за напрямками «Будівництво», «Геодезія, картографія та землеустрій» та спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

       База практики: будівельний та геодезичний полігон «База Ринковського». 

 

У лабораторії САПР та ГІС у достатній мірі представлено програмне забезпечення. Нижче наводиться інформація про забезпеченість лабораторії САПР та ГІС кафедри ГЗК прикладними програмами і їх короткий опис.

1. MAPINFO 5.0. Повнофункціональна геоінформаційна система. Це потужний інструмент для розв’язання різноманітних завдань землевпорядкування та управління ресурсами. Підтримує роботу з тематичними картами та цифрову розробку і відображення даних у різних форматах (демо версія).
2. DigitalsЗабезпечує автоматизацію геодезичних робіт від обробки польових вимірів
до створення обмінних файлів, кадастрових планів і технічної
документації (демо версія).
3. OLGAR-3TA5. Програма для обміну даними з електронним тахеометром  3Tа5
4. ГЕОКОД 2000 СТАРТ. Програма «ГеоКод 2000 Старт» дозволяє швидко освоїти роботу з електронним тахеометром і максимально використовувати його можливості при вирішенні найбільш типових задач.
5. AUTOCAD MAP 3D 2011  Повнофункціональна геоінформаційна система, яка працює в середовищі AutoCAD. Дозволяє централізовано керувати геоданими; інтегрувати векторну графіку та бази даних, векторну графіку та растри; виконувати запити до інформаційно-картографічних баз даних; розробляти різноманітні тематичні карти. Має розвинені функції дигіталізації картографічного матеріалу. Підтримує топологічні структури даних і забезпечує обмін даних з іншими геоінформаційними системами. 
6. AUTOCAD 2011. Одна з найпотужніших систем автоматизованого проектування. Може виконувати практично всі види креслярських робіт, використовуваних у різноманітних галузях технічного проектування. Підтримує побудову креслень тривимірних моделей та використання мови AutoLISP, яка дозволяє створювати проблемно-орієнтовані системи проектування для різноманітних сфер використання. 
7. FIELD. Програма розрахунку теодолітного ходу та обрахування й відображення земельної ділянки. Triangle. Програма розрахунку земельної ділянки за розбитими трикутними та оформлення проектної документації по відведенню земельних ділянок. 
8. ENVI 3.6. Найбільш популярна програма обробки даних супутникових фотознімків. Обробка величин різних спектрів фотознімків, їх аналіз та побудова математичних моделей, схем, картографічних проекцій. Аналіз геологічних зображень, та їх обробка. Експортація даних в інші програми (демо версія).
9. Правовая система «ИНФОДИСК». Програма в якій представлена повна законодавча база України  більше 120.000 нормативно-правових актів як в  тих, що діють, так і  в  попередніх редакціях: всі документи, прийняті Президентом, Верховною Радою і  Кабінетом Міністрів України; всі Кодекси і  закони України в  контрольному стані; маловідомі документи більше 190  міністерств і  відомств; міжнародні договори і  угоди; матеріали Верховного Суду і  судова практика; нормативні акти СРСР, УРСР і  країн СНД листи і  роз'яснення ГНАУ і  т.д.
У цілому матеріально-технічне забезпечення кафедри, оснащення учбових лабораторій та їх естетичне оформлення відповідає вимогам щодо підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.080101 «Землевпорядкування та кадастр».
В цілому за кафедрою ГЗК закріплено 12 спеціалізованих навчальних аудиторій та приміщень, до складу яких входять лекційні та навч

База практикальні аудиторії, геокамера, кабінет самостійної роботи студентів, лабораторії: САПР і ГІС, геодезії, фотограмметрії.
Навчальна площа приміщень кафедри дорівнює 721,7 м2.
Бази практики:
-землевпорядний полігон у с.Кам’яні Потоки,
-будівельний та геодезичний полігон «База Ринковського».
Лабораторії та кабінети кафедри оснащені сучасним геодезичним та іншим обладнанням: GPS-приймачі, тахеометри електронні, цифрова фотограмметрична станція, оптичні теодоліти, нівеліри, та інші прилади та обладнання.
В учбовому процесі, також задіяне сучасне обладнання інших підприємств та організацій (Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, ПП «Азимут», ПП «Геоінформ» та інші).