Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:

НАЗВА

РІК ВИДАННЯ

УКЛАДАЧІ

ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Організація і управління виробництвом” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” 2012 І.М. Шелковська, Гальченко Н.П., Велика Г.В. Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Супутникова геодезія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” (у тому числі скорочений термін навчання)

2014 І.М. Шелковська Download

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Супутникова геодезія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” (у тому числі скорочений термін навчання)

2014 І.М. Шелковська Download
       

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій"

2014

 

П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій". Частина I

2014

 

М. Ф. Куркач, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій"

2014

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Метрологія та стандартизація" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”

2014

 

Г. В. Велика, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з навчальної дисципліни "Основи інженерної геодезії" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)

2014

М. Ф. Куркач, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання графічної роботи з навчальної дисципліни "Топографічне креслення" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій"

2014

П.Б.Міхно,

Р.Г. Шиш

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Топографічне креслення" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій"

2014

П.Б. Міхно
Р.Г. Шиш

Download

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру"для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання

2012

Р.Г. Шиш

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру"для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)

2012

Р.Г. Шиш

Download

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій

2012

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Будівельна механіка” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – “Будівництво”. (Частина І)

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Будівельна механіка” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – “Будівництво”. (Частина ІІ)

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Будівельна механіка” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – “Будівництво”. (Частина ІІІ)

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок плоскої ферми» з навчальної дисципліни «Будівельна механіка» для студентів всіх форм навчання зі спеціальності 6.070900 – «Будівництво»

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – “Будівництво”. (Частина І)

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – “Будівництво”. (Частина ІІ)

2013

О.Г.Хохлов

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Автоматизовані банки геоінформації" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр"

2008

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизовані банки геоінформації" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр"

2009

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Автоматизовані банки геоінформації" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр"

2008

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

2011

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

2014

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

2006

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "ГІС в кадастрових системах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності "Землеустрій та кадастр" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"

2012

В.І. Козарь, Л.М. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні технології у наукових дослідженнях" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності "Землеустрій та кадастр" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

2013

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.070904 - "Землевпорядкування та кадастр"

2015

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.070904 - "Землевпорядкування та кадастр"

2013

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Муніципальні ГІС" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності "Землеустрій та кадастр" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Муніципальні ГІС" для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 7.08010103 – "Землеустрій та кадастр" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

2014

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Муніципальні ГІС" для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 7.08010103 – "Землеустрій та кадастр" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

2014

 

В.І. Козарь

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання). Частина IV

2011

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.060101 – "Будівництво" (I частина)

2009

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – "Будівництво" (I частина)

2009

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи №1 з навчальної дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – „Будівництво”

2009

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download

 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи № 2 “Проектування горизонтального та нахиленого майданчикыв” з навчальної дисципліни „Інженерна геодезія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – „Будівництво”

2009

Г. Т. Домашенко, М.Ф. Куркач, П. Б. Міхно

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Основи земельного кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)

2009

Г. Т. Домашенко, М.Ф. Куркач, П. Б. Міхно

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу «Геологія з основами геоморфології» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

2003

 

С. П. Лашко

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»»

2006

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

2015

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). 2015 С.П. Лашко Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

2015 С.П. Лашко Download

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання).

2015

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). Частина I. 

2015

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). Частина IІ. 2015 С.П. Лашко Download

Програмно-методичні матеріали для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.070904 – «Землевпорядкування та кадастр»

2006

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Основи міського кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр" (у тому числі скорочений термін навчання)

2008

М. В. Помазан

 

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Основи міського кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр" (у тому числі скорочений термін навчання)

2008

М. В. Помазан

 

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Основи міського кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр" (у тому числі скорочений термін навчання)

2007

 

М. В. Помазан

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Картографія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). 2015 С. П. Лашко,            І.М. Шелковська Download
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок і побудова картографічних проекцій" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання). 2015 С. П. Лашко Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Тематична картографія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр" (у тому числі скорочений термін навчання)

2008

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Тематична картографія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” (у тому числі скорочений термін навчання)

2011

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Тематична картографія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – "Землевпорядкування та кадастр" (у тому числі скорочений термін навчання)

2008

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для студентів зі спеціальності 8.070904 – «Землевпорядкування та кадастр»

2006

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з курсу «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для студентів зі спеціальності 8.070904 – «Землевпорядкування та кадастр»

2005

С. П. Лашко

Download

Програмно-методичні матеріали для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для студентів зі спеціальності 8.070904 – «Землевпорядкування та кадастр»

2006

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення кадастру нерухомості" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.08010103 – "Землеустрій та кадастр"

2012

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення кадастру нерухомості" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.08010103 – "Землеустрій та кадастр"

2010

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення кадастру нерухомості" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.08010103 – "Землеустрій та кадастр"

2010

С. П. Лашко

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт "Основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)

2011

Р.Г. Шиш

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт "Основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій"(у тому числі скорочений термін навчання)

2011

Р.Г. Шиш

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Геодезія. Частина 1” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 – „Геодезія, та землеустрій”

2016

І.М. Шелковська, П.Б. Міхно

Download

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Геодезія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7. 070904 - “Землевпорядкування та кадастр”

2002

Г. Т. Домашенко

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни ”Основи земельного кадастру” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.070900 – “Землевпорядкування та кадастр”

2002

Г. Т. Домашенко, С.П. Лашко

 

Download

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезія" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання). Частина III

2010

Г. Т. Домашенко, П. Б. Міхно

 

Download