Міські інженерні мережі

Мета викладання навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» передбачає надати студенту теоретичні основи та сформувати у нього практичні навички щодо проектування та облаштування основних інженерних мереж міської інфраструктури: водопостачання, водовідведення та енергопостачання - тепла, газу і електричної енергії.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати :

   -  склад та конфігурацію міських інженерних мереж;

   -  методи визначення їх розрахункових потужностей і продуктивностей;

   -  сутність гідравлічного та енергетичного розрахунку мереж;

   -  обладнання міських інженерних мереж;

   -  види, сортаменти, з’єднання елементів мереж та особливості в обмеження їх прокладання;

   -  технологію випробувань мереж;

вміти:

   -  розрахувати мережі;

   -  вибрати обладнання мережі, тип трубопроводів та основи під ними;

   -  виконати гідравлічне випробування трубопроводів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції та практичні роботи.

Лектор – ст. викладач Василенко М.Г.