Накази, розпорядження, стандарти

Назва Завантаження
1 Наказ президента України Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти України Download
2 Антикорупційна програма КрНУ на 2018-2019 роки Download
3

Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах

Download
4

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Download
5

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Download
6 Кодекс якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Download
7 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року Download
8

Закон України про освіту

Download
9 Рукопис авторський основні вимоги щодо оформлення СТ–КНУ–3.01–2011 Download
10

Норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної роботи

Download
11 Правила прийому у 2019 році (зі змінами) Download
12 Зміни до правил прийому у 2019 році Download
13 Додаток № 1 до правил прийому у 2019 році Download
14 Додаток № 2 до правил прийому у 2019 році Download
15 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО Download
16 Статут КрНУ Download
17 Памятка "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ"

Download

18 Порядок формування рейтингу успішності студентів КрНУ Download
19 Правила внутрішнього розпорядку

Download

20 Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ

Download

21 Положення про акредитацию освитних програм 2019

Download

22 Аудиторний фонд університету - додаток 1 Download
23 Аудиторний фонд університету - додаток 2 Download
24 Порядокпроведення зимової сесії 2019-2020 н. р. Download
25 ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ – ЗАОЧНИКІВ 1 – 6 КУРСІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Download
26 Графік освітнього процесуна 2019/20 навчальний рік (денна форма навчання) Факультет природничих наук Download
27 ПОЛОЖЕННЯ про проведення поточного та семестрового контролю Download
28 ДОДАТКИДО СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОНА ПЕРІОД ДО 2021 РОКУ. Download
29 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Download