Накази, розпорядження, стандарти

Назва Завантаження
1 Наказ президента України Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти України Download
2 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Download
3

Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах

Download
4

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації й перепідготовку кадрів

Download
5

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Download
6 Про затвердження Типових навчальних планів та Типових програм професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Download
7 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року Download
8

Закон України про освіту

Download
9 Рукопис авторський основні вимоги щодо оформлення СТ–КНУ–3.01–2011 Download
10 Норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної роботи Download