Наукова робота

Науково-дослідні роботи кафедри Геодезії, землевпорядкування та кадастру тісно пов'язані з навчальним процесом і ведуться за науковими напрямами:
ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві;
геодезичні вишукування  в землевпорядних та кадастрових роботах; 
геоінформаційні технології у землевпорядкуванні;
точність виконання геодезичних вимірювань при проведенні кадастрових та землевпорядних вишукувань;
способи зйомочного обґрунтування для кадастрових зйомок з використанням штучних супутників Землі;
стан міського кадастру;
методи мікофітогенної рекультивації радіаційно забруднених територій Чорнобильської зони відчуження.
За період з 2003-2013 роки викладачами кафедри ГЗК проведені науково-дослідні роботи серед них «Розробка нових методів розрахунку точності та проведення кадастрових зйомок сільськогосподарських і промислових об’єктів», «Землевпорядні та інженерні вишукування для цілей кадастру», а також госпдоговірні роботи на напрямами: «Розрахунок точності зрівнювання геодезичної мережі та картографування площадок», «Обстеження, оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд», «Проведення земельного кадастру для містобудівних потреб» та «Підготовка технічної документації для приватизації земельної ділянки» що підтверджується звітами  та договорами.
За останні 5 років були виконані 15 науково-дослідних робіт, на загальну суму понад 250 тис.грн, зокрема:
«Дослідження роботи конструктивних елементів при складних видах деформації» і «Розробка нових методів розрахунку точності та проведення кадастрових зйомок сільськогосподарських і промислових об’єктів»;
госпдоговірні роботи за напрямками:
проектно-вишукувальні роботи по підготовці технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю та проекти відводів та інвентаризації земельних ділянок підприємств і організацій;
геодезичні спостереженнями за будівельними конструкціями і спорудами;
виконавча зйомка змонтованих будівельних конструкцій;
обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд.
За період 2003-2013 роки викладачі кафедри брали участь у конференціях, зокрема:
- Всеукраїнській науково-технічній конференції «Проблеми геодезії, землевпорядкування та кадастру в сучасних умовах»  Кременчук (2003-2005 роки); 
- круглий стіл на тему: «Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку» (м.Київ, 2006 рік);
- міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток земельних відносин в Україні: здобутки, стан та перспективи» (м.Київ, 2006 року); 
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів» м.Кременчук, 2005-2007 роки);
- науково-практична конференція «Захист довкілля від антропогенного впливу” (м.Кременчук, 2003-2007 роки);
- міжнародній конференції «Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов», (г.г. Минск – Гомель, 2006 рік);
- міжнародній науково-практичній конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» (м.Кременчук, 2006 рік);
- міжнародній конференції «Охорона природи в Польщі» (Польща м.Познань, 2006 рік);
- міжнародній конференції «Моніторинг біорізноманіття в Україні: сучасний стан і перспективи» (м.Київ, 2007 рік);
- міжнародній конференції «Розбудова та створення дніпровського екологічного коридору» (м.Київ, 2007 рік).
З 2003 року кафедра щорічно проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Проблеми геодезії, землевпорядкування та кадастру в сучасних умовах», а з 2006 року Міжнародну науково-практичну конференцію “Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві” спільно з Полтавським обласним головним управлінням земельних ресурсів (облдержадміністрація). За 2003-2013 роки у конференціях прийняли участь представники з: державного університету (Бельгії м.Монс), університету (Алжиру м.Аннаба), Білорусько-Російського університету (Білорусії м.Могильов), а також вищих навчальних закладів України: національний аграрний університет, кафедра геоінформаційних систем і технологій (м.Київ), державний аграрний університет, кафедра земельного кадастру, кафедра землевпорядного проектування (м.Львів), національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва, кафедра грунтознавства (м.Харків), національний аграрний університет, кафедра землеустрою та кадастру (м.Луганськ), Український державний університет водного господарства та природокористування, кафедра меліоративного будівництва  (м.Рівне), національний технічний університет, кафедра проектування автомобільних доріг і сільських будівель (м.Полтава), Інститут української мови НАН України (м.Київ), аграрно-економічний коледж державної аграрної академії, відділ землевпорядкування (м.Полтава).
Результати виконаних науково-дослідних робіт опубліковані у статтях і тезах доповідей на наукових конференціях, використані у навчальному процесі. 
На протязі 2003-2007 років викладачі кафедри опублікували 54 наукові роботи, 4 монографії та 2 навчальних посібника.
У 2003-2007 роках викладачами кафедри ГЗК підготовлено 9 патентів і зареєстровано в Державному реєстрі  патентів України на корисні моделі.
Кафедра ГЗК підтримує творчі наукові зв'язки з вищими навчальними закладами України та країн зарубіжжя. Зокрема, з 2005 року проводяться спільні науково-дослідні роботи з органами місцевого самоврядування провінції Ено м.Монс (Бельгія), у 2005 році відбулося 1 стажування викладача кафедри, у 2007-2008 роках 3 відрядження з обміну досвіду та впровадження результатів науково-дослідної роботи у м.Монс (Бельгія). 
Виконання науково-дослідних робіт з університетом м.Аннаба (Алжир) в рамках яких здійснено стажування 7 представників університету з Алжиру, а також 3  викладачів кафедри ГЗК. За матеріалами спільних науково-дослідних робіт захищена у Алжирі (2006 рік) докторська дисертація представника університету з м.Аннаба.