Наукові заходи

Викладачі випускової кафедри беруть участь у більш ніж 20 наукових конференціях, у тому числі міжнародних:

–     міжнародна ювілейна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів", Кременчук;

–     міжнародна науково-практична конференція "Водні ресурси: проблеми раціонального використання, охорони та відновлення поверхневих та підземних вод", м. Миргород;

–     міжнародна науково-технічна конференція "Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди", м. Рівне;

–     міжнародна науково-технічна конференція "Застосування промислових і конверсійних вибухових речовин при руйнуванні гірських порід вибухом і екологічна безпека", м. Свалява);

–     міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їх економічна ефективність і техногенна безпека", Крим;

–     міжнародна науково-практична конференція "Міжнародній день води", Кременчук.

Крім цього, кафедра «Геодезії, землеустрою та кадастру» є організатором щорічних міжнародних науково-практичних конференцій "Ресурсоощадні технології в будівництві, землевпорядкуванні та проектуванні", в яких беруть участі вчені та практики України, Росії, Білорусії, Бельгії, Алжиру.

На кафедрі створено товариство молодих учених, до складу якого кафедри входять студенти, що працюють під керівництвом досвідчених викладачів. Товариство молодих учених випускаючої кафедри є складовою товариства молодих учених університету. Університетське товариство є засновником і організатором різноманітних наукових заходів. Традиційно студенти є активними учасниками цих заходів. Зокрема, у 2014-2017р.р. вони брали участь в організації та проведені наступних семінарів:

– українсько-американський семінар "Стабільність і безпека навколишнього середовища в сільському господарстві", Кременчук;

– науковий семінар "Проблеми наукових публікацій студентів", м. Кременчук;

– міжнародний семінар "Роль освіти і знань для досягнення цілей розвитку тисячоріччя", м. Кременчук.

Засідання студентських наукових семінарів регулярно проводяться і на випусковій кафедрі. На цих семінарах обговорюються і закріплюються напрями науково-дослідних студентських робіт та їх керівники.