Практична підготовка фахівців

       При проходженні практики студенти знайомляться з структурою підприємства, його виробничими підрозділами та кадровим складом і приймають участь у проведенні робіт з кадастрової зйомки та камеральної обробки матеріалів зйомки. Крім цього, кожний студент отримує індивідуальне завдання, розроблене керівником практики від кафедри. Зміст індивідуального завдання враховує конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати потребам виробництва, цілям і завданням навчального процесу, здатностям і теоретичній підготовці студентів. Інформація про регламент організації навчальних та виробничої практик, наявність програм і баз для проведення практик наведена у таблиці 

Інформація про бази практик студентів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

пор.

Вид практики

У якому семестрі/

Трива-лість (у тижнях)

Наяв-ність програм практик

Бази практик

(перелік)

Наявність угод про проходження практик

1

Навчальна з геодезії

2/5

+

Регіональний ландшафтна парк «Кременчуцькі плавні»

Угода № 0525 від 09.01.2008 р.

2

Навчальна з геодезії

4/5

+

Придніпровський парк м. Кременчук

Угода № 063012 від 11.01.2008 р.

3

Навчальна зі спеціальності

6/3

+

Навчально-тренувальна база КНУ імені Михайла Остроградського

-

4

Виробнича зі спеціальності

6/2

+

Головне управління Держкомзему в Полтавській області;

Глобинський районний вiддiл земельних ресурсів;

Зiнькiвський районний вiддiл земельних ресурсів;

Кременчуцький районний вiддiл земельних ресурсів;

Лубенський мiський вiддiл земельних ресурсiв

Угода № 12 від 10.01.2008 р.

 

 

Угода № 112 від 10.01.2007 р.

Угода № 032 від 15.01.2008 р.

Угода № 0213 від 11.01.2009 р.

 

Угода № 0011 від 10.01.2006 р.