Практикум з наукових досліджень у землеустрої

Метою навчальної дисципліни є формування діалектичного творчого мислення шляхом розвитку його системності і багатоекранності, що припускає розуміння взаємозв’язку змінних елементів техніки між собою і оточуючим світом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-  засоби вирішення творчих задач в техніці;

-  закони розвитку технічних систем;

-  методи прогнозування і виявлення задач;

-  методи вирішення дослідницьких задач;

вміти:

             -  поетапно уточнювати і цілеспрямовано перетворювати умови вихідних формулювань творчих задач;

-  переходити від розпливчатої ситуації до виділення задач;

-  мати уяву про перспективи і шляхи розвитку технічних систем.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції та практичні роботи.

Лектор – проф. Артамонов В.В.