Програмне та методичне забезпечення навчального процесу

Методичне забезпечення практичних занять, лабораторних робіт, курсового проектування, самостійної роботи студентів розробляється викладачами кафедр, що відповідають за викладання дисциплін, рецензується викладачами кафедр університету й інших вузів, провідними спеціалістами підприємств і організацій міста, розглядається на засіданнях кафедр і затверджується методичною радою університету. Інформація про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються в університеті, збирається методичним відділом, який здійснює контроль за його повнотою і оновленням.
Видання методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу здійснюється видавничим відділом університету. Перед початком навчального року визначається перелік матеріалів, які необхідно підготувати і видати на протязі навчального року, та викладачі, відповідальні за їх складання, викладачі фіксують цей вид роботи у розділі "Методична робота" індивідуальних планів, які затверджуються на засіданнях кафедр. Хід виконання запланованої кожним викладачем навчально-методичної роботи контролюється в кінці кожного навчального семестру.
Потужність поліграфічної бази видавничого відділу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського складає 594000 аркушів на рік, що повністю вирішує питання друку інструктивно-методичних матеріалів, навчальної та довідкової літератури тощо.
Викладачами кафедр, які забезпечують навчання за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», розроблений повний комплект необхідної навчально-методичної документації.
На основі системи змістовних модулів, визначених галузевими стандартами вищої освіти та варіативними частинами ОКХ і ОПП, викладачами університету розроблені та затверджені навчальні та робочі навчальні програми, плани семінарських, практичних і лабораторних занять, методичні вказівки з курсового проектування, пакети комплексних контрольних робіт для перевірки знань студентів з усіх навчальних дисциплін циклу підготовки магістра.

ПОР.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ АБО САМОСТІЙНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ) 

1

Геодезія

Проект планово-висотної основи для топографічного знімання масштабу 1:5000

2

Комплексна оцінка землі та нерухомості

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту

3

Планування та забудова поселень

Планування та забудова населеного пункту

4

Інженерне обладнання територій

Проектування дощової мережі населеного пункту та користування окремими його спорудами

5

Вулично-дорожня мережа поселень

Проект вулично-дорожньої мережі поселення

6

Землевпорядне проектування

Проект землеустрою адміністративно-територіальної одиниці

7

Землевпорядне проектування

Роздержавлення земель і приватизація сільськогосподарських підприємств

8

Містобудівельна оцінка міських територій

Містобудівельна оцінка міських територій

9

Автоматизовані банки геоінформації

Розробка просторового банку даних

Інформація про використання прикладних програм з дисциплін фахової підготовки за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

№ ПОР.

НАЙМЕНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ

1

ГІС і бази даних

Raster Design

Векторизатор растрових зображень

AutoCAD Map

Повнофункціональна геоінформаційна система

Microsoft Offіce Access

Система керування базами даних

МapInfo (демоверсія)

Повнофункціональна геоінформаційна система

ArcView (демоверсія)

Повнофункціональна геоінформаційна система

2

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Multispec

 

Програма для обробки багатозональних космічних знімків

ERDAS IMAG

(демоверсія)

Програма для обробки багатозональних космічних знімків

3

Земельне право

Пошукова система "Законодавство України"

Інформаційна система для роботи з правовою інформацією

4

САПР в землеустрої

AutoCAD Map

Повнофункціональна геоінформаційна система

5

Інформатика і програмування

Norton Comander

Даний пакет програм дозволяє виконувати будь-які команди DOS, давати наочне зображення дерева каталогів на диску.

Microsoft Windows

Це основна програма, що керує роботою всього комп’ютера й має власні прикладні програми

6

Автоматизовані банки геоінформації

Microsoft Access

Система керування базами даних

Visual FoxPro 6.0

Система керування базами даних.

7

Комплексна оцінка землі та нерухомості

Правова інформаційно-пошукова система "Законодавство України"

Інформаційна система для роботи з правовою інформацією

8

Землевпорядне проектування

AutoCAD Map

Повнофункціональна геоінформаційна система

9

Містобудівна оцінка міських територій

Oskar

Програма для визначення внутрішніх зусиль у розрахункових схемах будівельних та інших конструкцій. Базується на використання методу кінцевих елементів.