ВІДБУЛАСЯ І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ "РЕСУРСОЗБЕРІГАЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

18-21 квітня на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру проводилась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві".

Основні напрями роботи конференції:

•управління земельними ресурсами;
•моніторинг та кадастр земель;
•кадастр природних ресурсів;
•економіка природокористування та охорона навколишнього середовища;
•законодавчо-правове забезпечення землеустрою та кадастру;
•оцінка землі та нерухомості;
•організація та діяльність землеустрою;
•геоінформаційні системи в землеустрої, геології та геофізиці;
•збалансований розвиток ландшафтів;
•актуальні питання будівництва та архітектури;
•теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом;
•сучасні будівельні технології;
•енергозберігаючі технології у будівництві;
•цивільна інженерія;
•проектування конструкцій, будівель і споруд;
•новітні технології у водопостачанні та водовідведенні;
•гідросфера та шляхи  відновлення її якості;
•обстеження та реконструкція .
Організаторами конференції виступили:
1.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2.Національний екологічний центр України
3.Всеукраїнська екологічна ліга
4.Аннабинський університет (Алжир)
5.Вітебський державний університет імені П.М.Машерова (Республіка Білорусь)
6.Пензенський державний університет архітектури та будівництва (Росія)
7.Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області
8.ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Секції конференції:
1.Сучасні проблеми у галузі управління земельними ресурсами;
2.Прогресивні технології моніторингу та проектування у будівництві;
3.Геоінформаційні технології у землевпорядкуванні та кадастрових системах;
4.Збалансований розвиток природних систем.
Всього на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землеустрої та будівництві було подано 124 заявки від представників з України, та 4 іноземних країн: Франції, Алжиру, Росії та Білорусії.
 Закордоні учасники:
1.КАЕ – комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енергії, м. Гренобль, Рона-Альпи, Франція
2.Аннабинський університет ім. Баджи Мохтара, Алжир
3.Вітебський державний університет
4.Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Академія наук:
Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ,
Інститут колоїдної хімії НАНУ.
Організації, установи, підприємства:
1.Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області,
2.ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
3.Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області
4.Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП «Укргеофізика», м. Полтава
5.ПАТ «Інпроектсервіс», м. Миколаїв
Учасники з України:
1.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
2.Полтавський  університет економіки і торгівлі,
3.Херсонський державний аграрний університет,
4.ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу та права,
5.Національний університет біоресурсів і природокористування України,
6.Київський національний університет будівництва і архітектури,
7.ВСП «Рівненський коледж» НУБіП України,
8.Національний університет водного господарства та природокористування,
9.Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,
10.Донецький національний технічний університет, м. Покровськ,
11.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
12.Чернігівський національний технологічний університет,
13.Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
14.Національний університет «Львівська політехніка»
15.Луцький національний технічний університет,
16.Національний університет водного господарства та природокористування,
17.Львівський національний аграрний університет,
18.Черкаський національний університет.
У роботі конференції взяли участь 124 особи, з них:докторів наук – 12, кандидатів наук – 40, старших викладів – 14, асистентів – 13, магістрів – 8, студентів – 30, виробничників – 7. Більшість з них представили результати своїх досліджень у вигляді тез і наукових стетей.
За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві" на сайті конференції (http://www.kdu.edu.ua/conf_gzk/index.php) розміщені матеріали конференції в форматі PDF. До матеріалів увійшло 75 дайджестів.
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» організована якісно, пройшла на високому рівні і повністю досягла поставленої мети. Програма конференції повністю виконана.Оргкомітет та учасники конференції відзначають достатню якість підготовки доповідей  науковців, актуальність їх розробок, теоретичну та прикладну орієнтацію проведених досліджень. Учасники конференції відзначають її результативність, як заходу, що надає можливість безпосереднього спілкування, взаємного збагачення  інформаційними матеріалами, встановлення повноцінних творчих зв’язків між ученими. Вважати за доцільне використати отриманий позитивний досвід щодо організації та проведення конференції, зокрема: залучення представників виробничого напряму.
 
 
  
 
 
 

 

Українська

Додати новий коментар