Викладачу

СЕКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Навчальний процес з підвищення кваліфікації в навчально-науковому центрі організовується і проводиться у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. №161, Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 11.05.1993 р. №132, Положення про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і співробітників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Концептуальних засад розвитку післядипломної освіти та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ТА ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

Тривалість навчання від 72 до 500 годин. За результатами підвищення кваліфікації слухачам видається відповідне свідоцтво державного зразка. Підвищення кваліфікації здійснюється за всіма акредитованими та ліцензованими напрямами університету, з повним переліком яких Ви можете ознайомитись на сайті http://www.kdu.edu.ua.
 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
З КУРСОВОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН

- курси з іноземних мов (англійська, німецька, французька);
- курси з бухгалтерського обліку;
- курси САПР Pro/Engineer (WF5, Creo);
- курси з основ аналізу на міцність Pro/Mechanica;
- курси з ОС Linux;
- курси з Web розробки та дизайну;
- курси програмування на мові С++;
- курси „ Торгівля на ринку „Forex";
- курси з українського правопису;
- курси "документознавство";
- курси з іміджелогії та конфліктології;
- курси для секретарів-референтів;
- курси з новітніх інформаційних технологій у діловодстві;
- тренінг „Управління фінансами: організація, підвищення ефективності";
- тренінг із професіональної орієнтації;
- комунікативний тренінг;
- тренінг лідерських якостей;
- управлінський психологічний тренінг:
- програмування промислових контролерів за допомогою програмного забезпечення Win PLC7 (VIPA) та STEP7 (Siemens).
 

За довідками звертатися:

фахівець І категорії Підвальна Людмила Павлівна

тел.: (05366) 2-04-50

E-mail: cpdo@ukr.net

Адреса центру: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.7120