Зведення і монтаж будівель і споруд

Метою дисципліни є закладення у студентів знання та уміння користування, удосконалення технології, механізації та організації будівельно-монтажних робіт при зведенні будівель та споруд.

   знати: організаційно-технологічні рішення зведення будівель та споруд із збірного залізобетону, монолітного залізобетону та металлу.

   вміти: організаційно-технологічні рішення підготовчого періоду зведення будівель з індустріальних конструкцій; будгенплан, складування конструкцій, роботи підготовчого періоду, геодезичне забезпечення точності зведення будівель та споруд індустріального виготовлення; технологія зведення будинків із монолітного залізобетону; технологія зведення будинків у специфічних умовах; технологія покрівельних робіт; технологія монтажу металевих споруд,залізобетонних резервуарів, великопрогінних будівель і споруд; зведення підземних споруд.

Загальна кількість годин – 126 (3,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -  відвідування занять -10

   -  виконання практичних задань – 20

   -   поточний контроль – 20

   -   виконання РГР – 30

   -    іспит – 20.

Викладач – ст. викл. Мацак О.А.