Викладачі

Всеукраїнська олімпіада з Географії КрНУ

Всеукраїнська олімпіада з Географії КрНУ

Невизначено

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», яка відбудеться 26-27 березня 2019 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру.

Участь у конференції безкоштовна.

Учасникам конференції видаються сертифікати і електронний екземпляр матеріалів конференції.

Українська

Вітаємо магістрів 2019 року з успішним захистом

Щасливі обличчя магістрів з геодезії та землевпорядкування! Доброї вам долі! 

Українська

Вітаємо кафедру з успішним проходженням акридитації магістрів зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Згідно наказу МОН України № 2810-л від «07» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті працювала експертна комісія

Невизначено