До Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки, який проводиться в КрНУ на кафедрі ГЗКДо Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки, який проводиться в КрНУ на кафедрі ГЗК 11 травня відбувся семінар на тему «Наукові підходи до просторово-функціонального розподілу агроландшафтів», доповідач зав. кафедри д.т.н., проф. Артамонов В.В. У науковому семінарі взяли участь викладачі кафедри та студенти.