Наукові заходиПерелік конференцій, семінарів і круглих столів, у яких викладачі кафедри приймали участь з 2000 року

Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2013

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція за міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» – Кременчук: КрНУ, 2017

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» – Кременчук: КрНУ, 2019

Міжнародна науково-практична конференція «Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам» м. Кременчук – м. Одеса, 2020

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам (геодезія, землеустрій та будівництво)» м. Кременчук – м. Одеса, 2021