Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського запрошує на навчання за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"